Uppdrag, urval

Karlheden Consulting

Konsulttjänster inom personalområdet

Adress:

Hagavägen 6

169 69 Solna

 

Telefon:

08-83 70 75

0733-56 90 90

 

E-post

consulting@karlheden.se

Uppdrag, urval

Haparanda stad

Haparanda Teknik och Fastighets AB, teknisk chef/VD

Kommunledningsförvaltningen, chef för tillväxtenheten

 

Upplands-Bro kommun

Socialförvaltningen, enhetschef socialpsykiatrin

Socialförvaltningen, avdelningschef äldre- och handikappomsorg

Socialförvaltningen, avdelningschef individ- och familjeomsorg

Kommunstyrelseförvaltningen, chef fysisk planering/exploatering

Socialförvaltningen, myndighetschef

Socialförvaltningen, boendechef inom äldreomsorgen

Kommunstyrelseförvaltningen, kommundirektör

Socialförvaltningen, enhetschef

Socialförvaltningen, biträdande enhetschef

Kommunstyrelseförvaltningen, fastighetsintendent

Socialförvaltningen, administrativ chef

 

Håbo kommun

Miljö- och teknikförvaltningen, förvaltningschef

Kommunstyrelsens förvaltning, personalchef

Kommunstyrelsens förvaltning, IT-chef

Miljö- och teknikförvaltningen, VA-chef

Miljö- och teknikförvaltningen, kommunarkitekt

Kommunstyrelsens stab, kommundirektör

Miljö- och teknikförvaltningen, teknisk chef

Socialförvaltningen, utvecklingsledare/kvalitetscontroller

 

Heby kommun

Centrala förvaltningen, redovisningsansvarig

consulting@karlheden.se