CV

Karlheden Consulting

Konsulttjänster inom personalområdet

Adress:

Hagavägen 6

169 69 Solna

 

Telefon:

08-83 70 75

0733-56 90 90

 

E-post

consulting@karlheden.se

Anställningar och uppdrag

Karlheden Consulting KB, 2001-

 • Rekryteringsuppdrag, främst inom den kommunala sektorn.
 • Human resource development adviser, rådgivare till personalchefen och personalfunktionen vid Ukrainas finansministerium i Kiev. Underkonsult för SIPU International.
 • Human resource development adviser, rådgivare till personalchefen och personalfunktionen vid den statliga administrationen på ”länsnivå” i Quang Tri-provinsen i mellersta Vietnam. Underkonsult för Hifab International.

 

Stockholms stad, 1996-2001

(Stadsledningskontoret)

 

 • Chef för omstruktureringskansliet, övergripande personalfrågor i samband med omstrukturering och övertalighet inom staden.
 • Chef för enheten för personal- och kompetensutveckling, ovanstående frågor samt strategiska personalförsörjningsfrågor, med sikte främst på bristyrkesgrupper.

 

Stockholms stad, 1990-1996

(Socialdistrikt 9, Farsta)

 

 • Personal- och kanslichef, chef för personal- och kontorsadministration.
 • Administrativ chef, chef för den samlade administrationen inom distriktet.

 

Scanmanagement, Lidingö och Bai Bang, Vietnam, 1984-1989

(Konsultföretag med SIDAs uppdrag att genomföra Bai Bang-projektet i norra Vietnam - Sveriges genom tiderna största, och sannolikt bästa, biståndsprojekt)

 

 • Personalchef vid hemmakontoret, personalförsörjning för projektet.
 • Project personnel manager vid huvudkontoret i Bai Bang, samtliga personalfrågor för konsultpersonal samt rådgivning till den vietnamesiska personal- och kontorsadministrationen.

 

SIDA, Stockholm, 1982-1984

 

 • Byrådirektör, personalförsörjning för vissa av SIDAs byråer och biståndskontor.
 • Lönechef.

 

Statens Arbetsmarknadsnämnd, Solna, 1973-1981

(Tidigare Statens Personalnämnd)

 

 • Personalintendent, omplacering av statligt anställda i samband med omlokalisering.
 • Personalintendent, övertalighetsfrågor inom statlig verksamhet.

consulting@karlheden.se